สุดสงสาร เด็กแฝดกำพร้า แม่ตาย-พ่อเพิ่งสิ้น ไม่มีใครดูแล

เด็กชายฝาแฝดกำพร้าตอน 5 ขวบ แม่ตายตั้งแต่ยังแบเบาะ ส่วน …